Swedish ‘man’

In English there are 5 words that can be translated to the Swedish ‘man’ (man som i:man ska inte….).

  • We
  • One
  • You
  • People
  • They

Examples:

  • In this country we do things differently (= I det här landet (här i landet) gör man (vi) på ett annat sätt).
  • One should always try one’s best (=Man skall alltid försöka att göra sitt bästa).
  • In this country you can do things differently (=I det här landet (här i landet) kan man (du) göra på ett annat sätt).
  • People (they) drink a lot of wine in France (=De (man) dricker mycket vin i Frankrike).
  • How do they get people to pay this much for this junk? (=Hur får man människor att betalat så mycket för sådant skräp?).

 

Share