Vad kostar det att göra en prövning?

Det kostar 500kr.


Var anmäler jag mig?

Anmälan sker till studie- och yrkesvägledare i den kommun där du är folkbokförd.

Så snart du har anmält dig och betalat för din prövning kontakta din lärare för mer information.

Efter mejlkontakt med din lärare kommer du att få tillgång till allt material via Dropbox som du behöver för att genomföra prövningen. Du behöver alltså inte köpa något material.


Var hittar jag information om hur prövningarna går till?

All information angående genomförande av prövning finns under examinations English 5 och English 6.


Varför gör man en prövning?

Det finns en del olika anledningar till att man anser att en prövning i ett ämne kan vara lämpligt.

  1. En anledning kan vara att man har vistats i ett engelskspråkigt land och anser att man kan språket så pass bra att man kan klara av att avlägga prov i ämnet istället för att gå kursen.
  2. Det kan vara en bra idé att göra en prövning om man inte har tid att gå kursen, till exempel om man arbetar.
  3. En annan anledning kan vara att man vill höja sitt betyg från ett betygssteg till ett annat.

Vad innebär en prövning?

Innan man bestämmer sig för om en prövning är lämpligt eller inte bör man vara medveten om att det inte är en enkel väg till att få ett betyg i ett ämne. En prövning kräver goda förberedelser, förkunskaper och god arbetsdisciplin. En prövning förutsätter att man kan studera på egen hand och på så vis tillgodogöra sig allt som krävs för att kunna avlägga prövningen. Under tiden som man förbereder sig inför prövningen är det möjligt att komma in och få handledning av din lärare. Mejla din lärare om du behöver handledning.


Hur långt tid tar det?

En prövning tar tid! En prövning ska tillgodose samma kursmål som finns i kursen.

Det gäller att vara ute i god tid. Dels gäller att anmäla sig i god tid men även att planera in tid till att förbereda sig. Man bör räkna med att själva prövningstillfället tar minst en halv dag (muntlig och skriftlig del). Utöver detta kan man även räkna med att man behöver en hel del timmar till att tillgodogöra sig allt studiematerial och extra tid för handledning om man anser att man behöver detta. Prövningen består av en skriftlig del med 3 olika delmoment och en muntlig del med 3 olika delmoment.

Mer info om prövningar finns på Skolverket.

Se även Allmänna råd om prövning.


Share