Examination Application (=anmälan till prövning)

Anmälan till prövning sker till studie- och yrkesvägledare (SYV).

OBS! Så snart du har anmält dig och betalat för din prövning kontakta din examinator angela.patel@edu.ystad.se

Efter mejlkontakt med din examinator kommer du att få tillgång till allt material via Dropbox som du behöver för att kunna genomföra prövningen. Du behöver alltså inte köpa prövningsmaterial.


 

Share