Examination (=prövning)

Att göra en prövning i en kurs innebär att man läser in kursens alla delar på en vanligen ganska begränsad och kort tid. Den studerande läser in kursen på egen hand varpå denne sedan avlägger olika typer av prov på utbildningsenheten för att kunna tillgodogöra sig betyg i den prövade kursen.

Läs mer under information om varför man gör en prövning etcetera.

Anmälan till prövning.


 

Share